Đề 1 Trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Minh Phương

Minh Phương

HẠNG

2

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:08:16

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:01:41

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 41.94%

Thời gian làm 00:00:17

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:21

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan