Đề 1 Trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bách Lục Đạo

Bách Lục Đạo

HẠNG

2

Số điểm 67.74%

Thời gian làm 00:07:17

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

1

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:01:41

Minh Phương

Minh Phương

HẠNG

3

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:08:16

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:17

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:18

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan