Đề 1 Trắc nghiệm tin học cơ bản- chứng chỉ CNTT cơ bản

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Thị Bích Trâm

Lê Thị Bích Trâm

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường

HẠNG

1

Số điểm 93.55%

An Ny Nguyễn Lê

An Ny Nguyễn Lê

HẠNG

3

Số điểm 90.32%

 • 04

  Nguyễn Mạnh Cường

  Số điểm: 90.32%

 • 05

  Nguyễn Mạnh Cường

  Số điểm: 90.32%

 • 06

  Thao Nguyen

  Số điểm: 83.87%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan