Đề 1 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

nguyen hoang yen

nguyen hoang yen

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

1

Số điểm 100%

Anh Nguyen

Anh Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

 • 04

  Takahashi Minami

  Số điểm: 87.10%

 • 05

  Tùng

  Số điểm: 87.10%

 • 06

  Nguyễn Văn A

  Số điểm: 83.87%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan