Đề 1 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

nguyen hoang yen

nguyen hoang yen

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:02:05

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:31

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:02:27

 • 04

  nguyen hoang yen

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:04:51

 • 05

  Đặng Ngọc Thanh Thư

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:07:24

 • 06

  Nguyễn An Hạ

  Số điểm: 70.97%

  Thời gian làm: 00:20:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan