Đề 1 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

2

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:02:27

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:31

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

3

Số điểm 48.39%

Thời gian làm 00:08:12

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 41.94%

  Thời gian làm: 00:00:18

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:12

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 32.26%

  Thời gian làm: 00:00:21

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan