Đề 1 Trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

2

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:02:27

Takahashi Minami

Takahashi Minami

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:31

Đặng Ngọc Thanh Thư

Đặng Ngọc Thanh Thư

HẠNG

3

Số điểm 83.87%

Thời gian làm 00:07:24

 • 04

  Nguyễn An Hạ

  Số điểm: 70.97%

  Thời gian làm: 00:20:19

 • 05

  Hào Dư

  Số điểm: 67.74%

  Thời gian làm: 00:08:15

 • 06

  PhuongBinh Le

  Số điểm: 51.61%

  Thời gian làm: 00:03:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan