Đề 1 Trắc nghiệm Luật viên chức

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

2

Số điểm 90.32%

Thời gian làm 00:01:48

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:33

Hiểu Minh

Hiểu Minh

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:01:31

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 87.10%

  Thời gian làm: 00:01:36

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 67.74%

  Thời gian làm: 00:00:50

 • 06

  Thutrang Nguyen

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:14:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan