Đề 1 Trắc nghiệm Luật viên chức

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Vũ Ngọc Hòa

Vũ Ngọc Hòa

HẠNG

2

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:03:50

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:01:33

Vũ Ngọc Hòa

Vũ Ngọc Hòa

HẠNG

3

Số điểm 93.55%

Thời gian làm 00:07:25

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 90.32%

  Thời gian làm: 00:01:48

 • 05

  Thái Sơn Nghiêm

  Số điểm: 90.32%

  Thời gian làm: 00:12:05

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 87.10%

  Thời gian làm: 00:01:31

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan