Đề 1 Trắc nghiệm Luật giáo dục

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

2

Số điểm 61.29%

Thời gian làm 00:00:17

Nguyễn Thị Phượng

Nguyễn Thị Phượng

HẠNG

1

Số điểm 77.42%

Thời gian làm 00:23:30

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 58.06%

Thời gian làm 00:00:15

 • 04

  Hiểu Minh

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:00:15

 • 05

  Lê Hiếu

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 06

  Lê Hiếu

  Số điểm: 58.06%

  Thời gian làm: 00:00:16

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan