Đề 1 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thu Hà

Thu Hà

HẠNG

2

Số điểm 54.84%

Thu Hà

Thu Hà

HẠNG

1

Số điểm 90.32%

Anh Nguyen

Anh Nguyen

HẠNG

3

Số điểm 54.84%

 • 04

  Trần Yến Phương

  Số điểm: 51.61%

 • 05

  LP Kiều Oanh

  Số điểm: 51.61%

 • 06

  jr neymar

  Số điểm: 51.61%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan