Đề 1 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Bamap Hk

Bamap Hk

HẠNG

2

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:03:06

Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

HẠNG

1

Số điểm 51.61%

Thời gian làm 00:05:07

Nguyễn Lê Gia Linh

Nguyễn Lê Gia Linh

HẠNG

3

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:04:17

 • 04

  Đặng Phượng

  Số điểm: 45.16%

  Thời gian làm: 00:06:20

 • 05

  Lê Hà Phương Uyên

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:02:02

 • 06

  Jun Hý

  Số điểm: 35.48%

  Thời gian làm: 00:07:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan