Đề 1 Trắc nghiệm HUYẾT HỌC CƠ BẢN

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Đề 1 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Jun Hý

Jun Hý

HẠNG

2

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:07:15

Nguyễn Lê Gia Linh

Nguyễn Lê Gia Linh

HẠNG

1

Số điểm 45.16%

Thời gian làm 00:04:17

Kiều Oanh

Kiều Oanh

HẠNG

3

Số điểm 12.90%

Thời gian làm 00:02:07

 • 04

  Đinh Hồng Ngọc

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Chau Hoang

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Phạm Hiếu

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan