Bài tập viết lại câu tiếng Anh - Đề số 1

31 câu 30 phút

Trạng thái:

Viết lại câu tiếng anh

THAM GIA

GIÁO VIÊN

An Ny Nguyễn Lê

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thu Trang Du Thi

Thu Trang Du Thi

HẠNG

2

Số điểm 35.48%

Thời gian làm 00:02:02

Vương Huỳnh Gia Hân

Vương Huỳnh Gia Hân

HẠNG

1

Số điểm 80.65%

Thời gian làm 00:06:23

 Lê Hiếu

Lê Hiếu

HẠNG

3

Số điểm 29.03%

Thời gian làm 00:00:09

 • 04

  Lê Hiếu

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 05

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:11

 • 06

  Hiểu Minh

  Số điểm: 29.03%

  Thời gian làm: 00:00:12

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan