Tiếng Anh giao tiếp dùng trong mua sắm

Tiếng Anh giao tiếp dùng trong mua sắm

146 10/09/2019

Opening times - Giờ mở cửa

What times are you open? - Mấy giờ cửa hàng mở cửa?

We're open from 9am to 5pm, Monday to Friday. - Chúng tôi mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

We're open from 10am to 8pm, seven days a week. - Chúng tôi mở cửa từ 10h sáng đến 8h tối, bảy ngày trong tuần.

Are you open on…? - Cửa hàng có mở cửa vào… không?

       Saturday - thứ Bảy

       Sunday - Chủ Nhật

What time do you close? - Mấy giờ cửa hàng đóng cửa?

What time do you close today? - Hôm nay mấy giờ cửa hàng đóng cửa?

What time do you open tomorrow? - Ngày mai mấy giờ cửa hàng mở cửa?

Selecting goods - Lựa chọn hàng hóa

Can I help you? - Tôi có giúp gì được anh/chị không?

I'm just browsing, thanks! - Cảm ơn, tôi đang xem đã

How much is this? - Cái này bao nhiêu tiền?

How much are these? - Những cái này bao nhiêu tiền?

How much does this cost? - Cái này giá bao nhiêu tiền?

How much is that … in the window? - Cái … kia ở cửa sổ bao nhiêu tiền?

Lamp - đèn

That's cheap! - Rẻ thật!

That's good value! - Đúng là được hàng tốt mà giá lại rẻ!

That's expensive! - Đắt quá!

Do you sell …? - Anh/chị có bán … không?

Stamps - Tem

Do you have any …? - Bạn có … không?

Postcards - Bưu thiếp

Sorry, we don't sell them - Xin lỗi, chúng tôi không bán

Sorry, we don't have any left - Xin lỗi, chúng tôi hết hàng rồi

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn