Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dư

Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dư

303 19/05/2019

Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài

Nào cùng vận dụng não một tý xem bạn có thông minh hay không.

Mỗi bức hình sẽ có một điểm vô lý không chấp nhận được, bạn có 10 giây/hình để suy nghĩ và trả lời. Những game nhỏ như này rất thích hợp để bạn relax sau những giờ học và làm việc căng thẳng, nó còn giúp kích thích trí nào nữa. Nào, thời gian bắt đầu!

Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 1.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 2.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 3.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 4.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 5.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 6.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 7.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 8.

Đáp án

Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 10.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 11.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 12.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 13.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 14.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 15.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 16.
Thử thách trí não: Nếu tìm được lỗi sai của những tấm hình này dưới 10 giây, bạn là thiên tài - Ảnh 17.
st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn