Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt

217 19/05/2019

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được

Bạn không ngại thử thách bộ não và đôi mắt của mình chứ?

Trò chơi nhỏ này sẽ giúp bạn vừa rèn mắt, rèn não mà còn học Tiếng Anh cực tốt đấy. Trong bức ảnh dưới đây có tận 5 từ bị ẩn đi, bạn có 1 phút để tìm ra và giải nghĩa chúng sang Tiếng Việt.

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được - Ảnh 1.

ĐÁP ÁN

1. Couch /kautʃ/ - Trường kỷ, đi văng...

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được - Ảnh 3.

2. Lamp /læmp/ - Đèn

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được - Ảnh 4.

3. Plant  /plænt , plɑnt/ - Cây, thực vật

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được - Ảnh 5.

4. Pet /pet/ - Thú cưng

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được - Ảnh 6.

5. Carpet /'kɑ:pit/ - Tấm thảm

Thách thức trí não: Bức ảnh ẩn giấu 5 điều bí ẩn chỉ ai tinh mắt mới tìm được - Ảnh 7.

Bạn tìm được bao nhiêu từ?

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn