Sinh viên tiếng Anh là gì? Sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3, năm

Sinh viên tiếng Anh là gì? Sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3, năm

133 11/09/2019

Sinh viên là gì? Sinh viên trong tiếng Anh là gì?

Sinh viên là người học tập tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Ở đó họ được truyền đạt kiến thức bài bản về một ngành nghề, chuẩn bị cho công việc sau này của họ. Họ được xã hội công nhận qua những bằng cấp đạt được trong quá trình học. Quá trình học của họ theo phương pháp chính quy, tức là họ đã phải trải qua bậc tiểu học và trung học.

Sinh viên dịch ra tiếng Anh là “student

Ví dụ:

- I brought my Japanese students to work with the Chinese students.

Tôi mang những sinh viên Nhật Bản đến làm việc cùng với những sinh viên Trung Quốc.

- I was a biology major before I went into architecture.

Tôi đã là sinh viên chuyên ngành sinh học trước khi theo học kiến trúc,

Sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 trong tiếng Anh là gì?

Có rất nhiều cách để gọi sinh viên năm 1, năm 2, năm 3, năm 4 trong tiếng Anh và sau đây vforum sẽ tổng hợp những cách gọi cho các bạn:

Sinh viên năm 1 = sinh viên đại học năm nhất = Freshman = first-year student = 1st year = /'freʃmən/

Sinh viên năm 2 = sinh viên đại học năm 2 = Sophomore = second-year student = 2nd year = /'sɔfəmɔ:/

Sinh viên năm 3 = sinh viên đại học năm 3 = Junior = third-year student = 3nd year = /'dʤu:njə/

Sinh viên năm 4 = sinh viên đại học năm 4 = Senior = final-year student = 4nd yeard = /'si:njə/

Bonus thêm cho các bạn 1 số từ liên qua đó là

- Alumni = cựu sinh viên

- Bachelor = cử nhân, (đã tốt nghiệp ra trường)

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn