Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 25 - Nghỉ dịch Corona 9/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 25 - Nghỉ dịch Corona 9/4

05/04/2020 Báo cáo

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán

I. Khoanh vào đáp án đúng

1. Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám được viết là:

A. 45307

B. 45308

C. 45380

D. 45038

2. Tìm x biết:

a) x : 3 = 12 321

A. x = 4107

B. x = 417

C. x = 36963

D. x = 36663

b) X x 5 = 21250

A. x = 4250

B. x = 425

C. x = 525

D. x = 5250

3. Tính chu vi hình sau:

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 4

A. 6cm 

B. 8cm

C. 10cm

D. 12cm 

4. Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô- gam? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

A. 4340 kg

B. 434 kg

C. 217 kg

D. 2170 kg

5. Điền dấu (<, >, =) thích hợp vào chỗ trống:

a) 75032 □ 75302 +12200 

b) 100000 □ 99999

c ) 98763 □ 98675 - 33467

d) 87652 □ 87652

II. Tự luận

1. Trong các số sau 456; 765; 783 ; 45; 8001; 940

a. Số nào chia hết cho 5: .......................................................................................

b. Số nào chia hết cho 2: .......................................................................................

c. Số nào chia hết cho 3: .......................................................................................

d. Số nào chia hết cho 9: .......................................................................................

e. Số nào chia hết cho 2,5: ....................................................................................

g. Số nào chia hết cho 3,9: ....................................................................................

2. Hiện nay bố 54 tuổi. Cách đây 9 năm, tuổi bố gấp 9 lần tuổi con. Tính tuổi con hiện nay?

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Tiếng việt

Câu 1: Trong câu Tôi đề nghị: “Thả cho nó bay, tụi bay!” Dấu hai chấm có tác dụng:

a. Báo hiệu lời giải thích.

b. Báo hiệu sự liệt kê.

c. Báo hiệu lời nói của nhân vật.

d. Cả a, b, c đều đúng

Câu 2: Đúng ghi Đ, Sai ghi S vào ô trống:

Trong câu “Đoàn kết là truyền thống quý báu của nhân dân ta.” có:

4 từ phức: đoàn kết, truyền thống, quý báu, nhân dân □

4 từ ghép: đoàn kết, truyền thống, quý báu, nhân dân □

3 từ đơn: là, của, ta □

3 từ ghép: đoàn kết, truyền thống, quý báu; 1 từ láy : nhân dân □

Câu 3: Trong câu: “Tất cả lũ kiến con đều lên giường nằm trên những chiếc đệm xinh xắn.”

- Chủ ngữ là:………………………………………………………………

- Vị ngữ là:…………………………………………………………………………

Câu 4. Viết từ hai đến ba câu tả ngoại hình một người thân của em.

Câu 5: Đặt một câu hỏi để tự hỏi mình:

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………

Tập làm văn

Em hoặc bạn em đã làm được một việc tốt nhặt được của rơi đem trả, giúp một bà cụ qua đường, giúp đỡ bạn gặp khó khăn, chăm sóc mẹ khi mẹ ốm... Hãy kể lại câu chuyện đó.


st