Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 24 - Nghỉ dịch Corona 8/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 24 - Nghỉ dịch Corona 8/4

05/04/2020 Báo cáo

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán

Câu 1. Giá trị của chữ số 2 trong số 952 360là:..................................................................

Câu 2. Trung bình cộng của 15; 25 và 35 là.......................................................................

Câu 3. Số thích hợp điền vào chỗ chấm:

15m2 8dm2 = ........... dm2

245 phút =.... giờ ... phút

2 tấn 5 yến = ... kg

1 giờ 25 phút= ...phút

35m 46cm = ... cm

13046 kg = .... tấn ... kg

Câu 4. Tính giá trị biểu thức: 19464 + 19832 : 37

Câu 5. Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 4815 cm2, chiều rộng 45cm. Hỏi chiều dài của tấm bìa đó bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Tiếng việt

Bài 1: Dùng gạch dọc (/) để tách bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu sau:

a. Thấy mặt trăng, công chúa ra khỏi giường bệnh, chạy tung tăng khắp vườn.

b. Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin họàn tán

c. Không thấy Ma-ri-a đâu, anh trai cô bé chạy vội đi tìm.

d. Những con voi về đích trước tiên, huơ vòi chào khán giả.

Bài 2: Nối từ ngữ ở cột A với các từ ngữ ở cột B để tạo thành các câu kể: Ai làm gì?

A

B

Chú nhái bén

khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

Công nhân

ngắt một chiếc lá sồi thả xuống dòng nước.

Tôi

đang tranh luận, bàn tán rất sôi nổi thì cha đến

Hai anh em

nhảy phốc lên ngồi chễm chệ trên cành lá khoai nước.

Bài 3: Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? và cho biết vị ngữ đó có động từ nào?

Câu:

Động từ trong vị ngữ

 

a. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ.

…………………………………………..

b. Rồi ông mua xưởng sửa chữa tàu, thuê kĩ sư giỏi trông nom.

…………………………………………..

c. Qua nhiều lần thí nghiệm, ông đã tìm ra cách chế khí cầu.

…………………………………………..

d. Mẹ em và em cùng đi đến cửa hiệu đồ chơi.

……………………………………………


st