Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 23 - Nghỉ dịch Corona 7/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 23 - Nghỉ dịch Corona 7/4

05/04/2020 Báo cáo

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán

I. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Tính chu vi hình vuông cạnh a = 9 cm

A. 18 cm

B. 81 cm

C. 36 cm

D. 63 cm

2. Số 870549 đọc là:

A. Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.

B. Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín.

C. Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín.

D. Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín

3. Số bé nhất trong các số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 là:

A. 785432

B. 784532

C. 785342

D. 785234

4. Các số ở dòng nào được viết theo thứ tự từ bé đến lớn.

A. 567899; 567898; 567897; 567896.

B. 865742; 865842; 865942; 865043.

C. 978653; 979653; 970653; 980653.

D. 754219; 764219; 774219; 775219.

II. Tự luận

1. Đặt tính rồi tính

12 062 + 20581

16870 - 10152

237 x 24

288 : 24

2. Lớp 4A có 32 học sinh. Hôm nay có 3 bạn nữ bị ốm phải nghỉ học nên số nam nhiều hơn số nữ là 5 bạn. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ ?

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Tiếng việt

Đọc hiểu: Bài “ Điều ước của vua Mi-đát” (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, trang 90)

Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?

a. Xin được hạnh phúc.

b. Xin được sức khỏe.

c. Xin mọi vật vua chạm đến đều hóa thành vàng.

d. Các ý trên đều sai.

2. Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

a. Vua bẻ cành sồi thì cành sồi đó biến thành vàng; vua ngắt một quả táo thì quả táo đó biến thành vàng.

b. Vua rất giàu sang, phú quý.

c. Vua rất vui sướng, hạnh phúc.

d. Tất cả các ý trên.

3. Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?

a. Vua đã quá giàu sang.

b. Vua đã được hạnh phúc.

c. Vua rất đói khát vì biết mình đã xin một điều ước khủng khiếp: các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng.

d. Tất cả các ý trên.

4. Vua Mi-đát đã hiểu ra được điều gì?

a. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.

b. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng điều ước.

c. Hạnh phúc không thể xây dựng bằng tiền của.

d. Các ý trên đều sai.

5. Từ nào không thể thay thế cho từ “ước muốn”?

a. Ước mơ.

b. Mơ màng.

c. Mong ước.

d. Mơ tưởng.

6. Tập hợp nào dưới đây gồm các từ láy?

a. Oa oa, vòi vọi, hoàng hôn, cánh cò, tròn trịa, xanh lam.

b. Oa oa, da dẻ, vòi vọi, nghiêng nghiêng, chen chúc, phất phơ, trùi trũi, tròn trịa.

c. Oa oa, nghiêng nghiêng, trùi trũi, vàng óng, hoàng hôn.

d. Tất cả các ý trên.


st