Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 22 - Nghỉ dịch Corona 6/4

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 4 số 22 - Nghỉ dịch Corona 6/4

05/04/2020 Báo cáo

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Toán

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.

a) 1989 là thế kỷ XX.

c) 84 phút = 1 giờ 24 phút

b) 5 giờ, 6 phút = 360 giờ.

d) 1 thế kỷ = 200 năm

Bài 2: Chữ số 4 trong số 1 406 372 có giá trị là:

A. 400000
B. 40000
C. 4000
D. 4000000

Bài 3: Trung bình cộng của ba số 45 và 54 và 36 là:

A. 45
B. 54
C. 36
D. 40

Bài 4: Tìm x:

x × 40 = 25600

x : 90 = 420

Bài 5: Phát biểu nào sau đây là đúng ghi Đ:

A. Góc nhọn lớn hơn góc vuông.

B. Góc bẹt lớn hơn góc vuông

C. Góc tù lớn hơn góc vuông.

D. Góc nhọn lớn hơn góc tù

Bài 6: Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chiều dài là 10km. Chiều dài hơn chiều rộng 3km. Hỏi khu công nghiệp đó có diện tích là bao nhiêu ki-lô-mét ?

A. 70km
B. 80km
C. 90km
D. 100km

Bài 7: Đặt tính rồi tính

878 + 231

406 – 229

32 × 22

5800 : 25

Bài 8: Với bốn chữ số 0, 2, 3, 4:

a/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 2:

b/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 3:

c/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 5:

d/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 9:……………………………………………………………

Bài 9: Một cửa hàng có 318 thùng dầu, mỗi thùng có 60 lít. Cửa hàng đã bán đi 250 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Đáp án Đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 4

Bài

1

2

3

6

Khoanh đúng

a)-Đ; b)-S; c)-Đ; d)-S

A

A

A

Bài 4: Tìm x:

x × 40 = 25600

x = 25600 : 40

x = 640

x : 90 = 420

x = 420 × 90

x = 37800

Bài 5: Phát biểu nào sau đây là đúng ghi Đ:

A. Góc nhọn lớn hơn góc vuông. S

B. Góc bẹt lớn hơn góc vuông Đ

C. Góc tù lớn hơn góc vuông. Đ

D. Góc nhọn lớn hơn góc tù S

Bài 7: Đặt tính rồi tính

878 + 231 = 1109

406 – 229 = 177

32 × 22 = 704

5800 : 25 = 232

Bài 8: Với bốn chữ số 0, 2, 3, 4: (HS Viết đúng theo yêu cầu của đề bài)

a/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 2: (VD: 2340; 3240; 3204; 3042)

b/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 3: 

c/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 5:

d/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 9:……………………………………………………………

Bài 9: Một cửa hàng có 318 thùng dầu, mỗi thùng có 60 lít. Cửa hàng đã bán đi 250 thùng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài làm

Số thùng dầu còn lại

318 – 250 = 68 (thùng)

Số lít dầu còn lại là

68 × 60 = 4080(lít dầu)

Đáp số: 4080 lít

Đề ôn tập ở nhà lớp 4 môn Tiếng việt

1. Đọc bài văn sau và làm bài tập:

Về thăm bà

Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gọi khẽ:

- Bà ơi!

Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

- Cháu đã về đấy ư?

Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình như những ngày còn nhỏ. Bà nhìn cháu, giục:

- Cháu rửa mặt rồi đi nghỉ đi!

Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.

Theo Thạch Lam

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Dòng nào dưới đây cho thấy bà của Thanh đã già?

A. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

B. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

C. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

D. Tóc bạc phơ, nhưng đôi mắt còn sáng.

Câu 2: Từ ngữ nào dưới đây nói lên tình cảm của bà đối với Thanh?

A. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

B. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương.

C. Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, che chở cho cháu.

Câu 3: Thanh có cảm giác như thế nào khi trở về ngôi nhà của bà?

A. Có cảm giác thong thả và bình yên.

B. Có cảm giác được bà che chở.

C. Có cảm giác thong thả, bình yên, được bà che chở.

Câu 4: Vì sao Thanh cảm thấy chính bà đang che chở cho mình?

A. Vì Thanh luôn yêu mến, tin tưởng bà.

B. Vì Thanh là khách của bà, được bà chăm sóc, yêu thương.

C. Vì Thanh sống với bà từ nhỏ, luôn yêu mến, tin cậy bà và được bà săn sóc, yêu thương.

Câu 5: Câu “Cháu về đấy ư ?”được dùng làm gì?

A. Dùng để hỏi

B. Dùng để yêu cầu, đề nghị

C. Dùng để thay lời chào

Câu 6: Trong câu “Lần nào về với bà Thanh cũng thấy bình yên và thong thả như thế.” Có mấy động từ, có mấy tính từ?

A. Hai động từ, hai tính từ

B. Hai động từ, một tính từ

C. Một động từ, hai tính từ

Câu 7: Những từ nào cùng nghĩa với từ “hiền”

A. Hiền hậu, thương yêu

B. Hiền từ, hiền lành

C. Hiền từ, âu yếm

Câu 8: Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong câu sau: (hiền lành, hiền hòa, hiền từ, nhân ái)

Dòng sông chảy………………giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

Bạn Lan lớp em rất………………

Ba em luôn nhìn em với cặp mắt........................

Cụ già ấy là một người.....................................

2. Tập làm văn :

Hãy viết 1 đoạn văn ngắn (5-7 câu) kể về những việc em đã làm để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (corona). Trong đó có sử dụng câu kể Ai làm gì ?

Đáp án Đề ôn tập ở nhà môn Tiếng việt lớp 4

Bài

1

2

3

4

5

6

7

Khoanh đúng

C

A

C

C

C

A

B

Câu 8: Chọn một từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào 4 chỗ trống trong câu sau: (hiền lành, hiền hòa, hiền từ, nhân ái)

Dòng sông chảy hiền hòa giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

Bạn Lan lớp em rất hiền lành

Ba em luôn nhìn em với cặp mắt hiền từ

Cụ già ấy là một người nhân ái


st