Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

153 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Câu 1. Tính:

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Câu 2Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

18

48

58

10

88

Số hạng

5

26

24

3

28

11

Tổng

      

Câu 3Đoạn thẳng AB dài 18 dm, đoạn thẳng BC dài 25 dm. Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi - mét?

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20

Câu 4. Điền dấu >, <, =

8 + 5..… 8 + 4

8 + 9..… 9 + 8

8 + 5..… 8 + 6

18 + 9..… 19 + 8

18 + 8..… 19 + 9

18 + 10..… 17 + 10

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20

Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

18

48

58

10

88

Số hạng

5

26

24

3

28

11

Tổng

13

44

73

61

38

99

Câu 3.

Tóm tắt

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 20: 38 + 25

Bài giải

Đoạn đường mà con kiến phải đi hết là:

18 + 25 = 43 (dm)

Đáp số: 43 dm

Câu 4. Điền dấu >, <, =

8 + 5 > 8 + 4

8 + 9 = 9 + 8

8 + 5 < 8 + 6

18 + 9 = 19 + 8

18 + 8 < 19 + 9

18 + 10 > 17 + 10

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn