Giải vở bài tập Toán 2 bài 19: 28 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 19: 28 + 5

136 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 19: 28 + 5

Câu 1. Tính

Giải vở bài tập Toán 2 bài 19: 28 + 5

Câu 2. Nối phép tính với kết quả đúng:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 19

Câu 3Trên bãi cỏ có 18 con bò và 7 con trâu. Hỏi trên bãi cỏ đó cả trâu và bò có bao nhiêu con?

Câu 4Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 19: 28 + 5

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 19

Câu 3.

Tóm tắt

Trâu có: 7 con

Bò có: 18 con

Trâu và bò có: …. Con ?

Bài giải

Số con trâu và bò trên bãi cỏ là:

18 + 7 = 25 (con)

Đáp số: 25 con

Câu 4. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 6 cm.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 19: 28 + 5 câu 4

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn