Giải vở bài tập Toán 2 bài 15: 29 + 5

Giải vở bài tập Toán 2 bài 15: 29 + 5

150 20/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 15: 29 + 5

Câu 1. Tính

Giải vở bài tập Toán 2 bài 15

Câu 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

29 và 8              49 và 9             79 và 6

Câu 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 19 cái áo sơ mi, buổi chiều bán được 8 cái áo sơ mi. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu cái áo sơ mi?

Câu 4. Nối các điểm để có một hình vuông và hai hình tam giác.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 15 câu 4

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 15 câu 1

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 15 câu 2

Câu 3.

Bài giải

Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số cái áo sơ mi là:

19 + 8 = 27 (cái áo)

Đáp số: 27 cái áo

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 15 câu 4

st


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn