Giải vở bài tập Toán 2 bài 12: 26 + 4, 36 + 24

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12: 26 + 4, 36 + 24

48 18/08/2019

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 12: 26 + 4, 36 + 24

Câu 1. Tính.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12: 26 + 4, 36 + 24

Câu 2. Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 23 cây. Hỏi hai tổ trồng được tất cả bao nhiêu cây?

Câu 3. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Một hình vuông

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12

b) Hai hình tam giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12 3b

Câu 4. Viết bốn phép cộng có tổng là 50:…..

Bài Giải vở bài tập Toán 2

Câu 1.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12 câu 1

Câu 2.

Tóm tắt

Tổ 1 trồng: 17 cây

Tổ 2 trồng: 23 cây

Cả 2 tổ trồng: …. cây?

Bài giải

Số cây hai tổ trồng được tất cả là:

17 + 23 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây.

Câu 3.

a) Một hình vuông

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12 câu 3

b) Hai hình tam giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 12 câu 3b

Câu 4.

26 + 24 = 50;      43 + 7 = 50;

36 + 14 = 50;      27 + 23 = 50

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn