Giải vở bài tập Toán 2 bài 10: Luyện tập chung chương 1 (tiếp the

Giải vở bài tập Toán 2 bài 10: Luyện tập chung chương 1 (tiếp the

251 18/08/2019

Giải vở bài tập Toán 2 bài 10: Luyện tập chung chương 1 (tiếp theo)

Câu 1. Viết (theo mẫu):

Mẫu: 28 = 20 + 8             96 = ……               47 = …..

     34 = ……..            55 = …                 69 = …..

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

40 + 27        64 – 12         24 + 24         48 – 24

Câu 3. Mẹ và chị hái được 68 quả quýt, riêng mẹ hái được 32 quả quýt. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả quýt?

Câu 4. Số?

10cm =….. dm             1dm = …. cm

20cm =….. dm             2dm = …. cm

Câu 5. Đố vui: 10 que diêm có thể xếp thành 2 hình vuông (xem hình vẽ). Hãy chuyển chỗ của 2 que diêm để có 3 hình vuông.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 10

Lời giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

Mẫu: 28 = 20 + 8             96 = 90 + 6             47 = 40 + 7

    34 = 30 + 4             55 = 50 + 5             69 = 60 + 9

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán lớp 2 bài 10

Câu 3.

Tóm tắt

Mẹ và chị hái: 68 quả quýt

Mẹ hái được: 32 quả quýt

Chị hái được: … quả quýt?

Bài giải

Số quả quýt chị hái được là:

68 – 32 = 36 (quả)

Đáp số: 36 quả quýt.

Câu 4.

10cm = 1dm         1dm = 10cm

20cm = 2dm         2dm = 20cm

Câu 5.

Ta gọi số thứ tự của các que diêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như hình 1.

- Ta di chuyển hai que diêm 2 và 3 xuống dưới thì được hình 2.

- Ta di chuyển hai que diêm 4 và 5 thì được hình 3.

- Ta di chuyển hai que diêm 7 và 6 thì được hình 4.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn