Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của

23 25/03/2020

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Hướng dẫn giải bài Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng bài 1, 2, 3, SGK Toán lớp 3 trang 98)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm nào?

b) M là điểm nằm giữa hai điểm nào?

N là điểm nằm giữa hai điểm nào?

O là điểm nằm giữa hai điểm nào?

Hướng dẫn giải

a) Ba điểm thẳng hàng là ba điểm: AMB, CNO, MON

b) M là điểm nằm giữa hai điểm AB

N là điểm nằm giữa hai điểm CD

O là điểm nằm giữa hai điểm MN

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3

Đúng hay sai?

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) M là điểm nằm giữa của 2 điểm C và D

e) H là điểm nằm giữa 2 điểm E và G

Hướng dẫn giải

a) Đ

b) Đ

c) S

d) Đ

e) S

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Kể tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD, IK

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Trung điểm của đoạn thẳng BC là điểm I

Trung điểm của đoạn thẳng GE là điểm K

Trung điểm của đoạn thẳng AD là điểm O

Trung điểm của đoạn thẳng IK là điểm O

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bài 1, 2 SGK Toán lớp 3 trang 99)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Xác định trung điểm đoạn thẳng (theo mẫu):

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3

Hướng dẫn giải

Tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Đo độ dài đoạn thẳng CD (đo được 6cm)

Bước 2: Chia độ dài đoạn thẳng CD thành hai phần bằng nhau:

6 : 2 = 3 (cm)

Bước 3

+ Đặt thước sao cho vạch 0 cm trùng với điểm C. Đánh dấu điểm N trên CD ứng với vạch 3cm của thước.

+ N là trung điểm của đoạn thẳng CD

CN = 1/2 CD

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Thực hành

Giải bài tập trang 98, 99 SGK Toán 3

Lấy tờ giấy hình chữ nhật ABCD gấp đôi lại (gấp cạnh AD trùng với cạnh BC) hai đầu của nét gấp ta ghi I, K 


ST

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn