Giải bài tập trang 22 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 2: Luyện tập

135 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài Luyện tập SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 22)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

8 + 2 =       8 + 3 =       8 + 4 =        8 + 5 =

8 + 6 =       8 + 7 =      8 + 8 =        8 + 9 =

18 + 6 =      18 + 7 =      18 + 8 =       18 + 9 =

Bài giải

8 + 2 = 10       8 + 3 = 11      8 + 4 = 12       8 + 5 = 13

8 + 6 = 14      8 + 7 = 15      8 + 8 = 16        8 + 9 = 17

18 + 6 = 24     18 + 7 = 25     18 + 8 = 26      18 + 9 = 27

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Đặt tính rồi tính:

38 + 15;    48 + 24;        68 + 13;

78 + 9;     58 + 26;

Bài giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Gói kẹo chanh: 28 cái

Gói kẹo dừa: 26 cái

Cả hai gói: ... cái?

Bài giải

Số kẹo cả hai gói kẹo có là:

28 + 26 = 54 (cái)

Đáp số: 54 cái kẹo

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Số?

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 22

Bài 5. (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A. 68

B. 22

C. 32

D. 24

Bài giải

Khoanh vào chữ C.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn