Giải bài tập trang 21 SGK Toán 2: 38 + 25

Giải bài tập trang 21 SGK Toán 2: 38 + 25

152 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài 38 + 25 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 21)

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

8

28

38

8

18

80

Số hạng

7

16

41

53

34

8

Tổng

      

Bài giải

Số hạng

8

28

38

8

18

80

Số hạng

7

16

41

53

34

8

Tổng

15

44

79

61

52

88

Bài 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đoạn thẳng AB dài 28dm, đoạn thẳng BC dài 34dm. Con kiến đi từ A đến C phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 21

Bài giải

Con kiến đi đoạn đường dài là:

28 + 34 = 62 (dm)

Đáp số: 62dm

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Điền dấu >; < hoặc = vào ô trống:

8 + 4 ... 8 + 5            18 + 8 ... 19 + 9

9 + 8 ... 8 + 9            18 + 9 ... 19 + 8

9 + 7 ... 9 + 6            19 + 10 ... 10 + 18

Bài giải

8 + 4 < 8 + 5             18 + 8 < 19 + 9

9 + 8 = 8 + 9             18 + 9 = 19 + 8

9 + 7 > 9 + 6            19 + 10 > 10 + 18

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn