Giải bài tập trang 20 SGK Toán 2: 28 + 5

Giải bài tập trang 20 SGK Toán 2: 28 + 5

95 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số 28 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 20)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 20

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 21, 42, 63, 34, 56

Kết quả lần lượt là: 47, 81, 23, 46, 36

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Nối kết quả với phép tính đúng

  

Hướng dẫn giải

38 + 5 = 43

18 + 7 = 25

28 + 9 = 47

48 + 3 = 51

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 18 con gà và 5 con vịt. Hỏi gà và vịt có bao nhiêu con?

Hướng dẫn giải

Bài giải:

Tổng số con gà và con vịt là:

18 + 5 =23 (con)

Đáp số: 23 con

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm

Hướng dẫn giải

Học sinh tự vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn