Giải bài tập trang 19 SGK Toán 2: 8 cộng với một số 8 + 5

Giải bài tập trang 19 SGK Toán 2: 8 cộng với một số 8 + 5

91 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài 8 cộng với một số 8 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 19)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

8 + 3 =       8 + 4 =       8 + 6 =        8 + 7 =          8 + 9 =

3 + 8 =      4 + 8 =      6 + 8 =        7 + 8 =          9 + 8 =

Hướng dẫn giải

8 + 3 = 11        8 + 4 = 12        8 + 6 = 14       8 + 7 = 15       8 + 9 = 17

3 + 8 = 11       4 + 8 = 12        6 + 8 = 14       7 + 8 = 15        9 + 8 = 17

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 19

Hướng dẫn giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 19

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính nhẩm:

8 + 5 =          8 + 6 =            8 + 9 =

8 + 2 + 3 =      8 + 2 + 4 =         8 + 2 + 7 =

9 + 5 =         9 + 8 =             9 + 6 =

9 + 1 + 4 =      9 + 1 + 7 =         9 + 1 + 5 =

Hướng dẫn giải

8 + 5 = 13          8 + 6 = 14          8 + 9 = 17

8 + 2 + 3 = 13       8 + 2 + 4 = 14       8 + 2 + 7 = 17

9 + 5 = 14          9 + 8 = 17          9 + 6 = 15

9 + 1 + 4 = 14       9 + 1 + 7 = 17       9 + 1 + 5 = 15

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Hà có 8 con tem, Mai có 7 con tem. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu tem?

Tóm tắt:

Hà: 8 tem

Mai: 7 tem

Cả hai bạn có: … tem?

Hướng dẫn giải

Số tem cả hai bạn có là:

8 + 7 = 15 (tem)

Đáp số: 15 tem

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn