Giải bài tập trang 17 SGK Toán 2: 49 + 25

Giải bài tập trang 17 SGK Toán 2: 49 + 25

53 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài 49 + 25 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 17)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17

Hướng dẫn giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 17

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

9

29

9

49

59

Số hạng

6

18

34

27

29

Tổng

15

    

Hướng dẫn giải

Số hạng

9

29

9

49

59

Số hạng

6

18

34

27

29

Tổng

15

47

43

76

88

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Tóm tắt

Lớp 2A: 29 học sinh

Lớp 2B: 25 học sinh

Có tất cả : … học sinh?

Hướng dẫn giải

Số học sinh hai lớp có tất cả là:

29 + 15 = 54 (học sinh)

Đáp số: 54 học sinh.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn