Giải bài tập trang 15 SGK Toán 2: 9 cộng với một số 9 + 5

Giải bài tập trang 15 SGK Toán 2: 9 cộng với một số 9 + 5

152 20/08/2019

Hướng dẫn giải bài 9 cộng với một số 9 + 5 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 15)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

9 + 3 =        9 + 6 =        9 + 8 =      9 + 7 =       9 + 4 =

3 + 9 =       6 + 9 =         8 + 9 =      7 + 9 =       4 + 9 =

Hướng dẫn giải

9 + 3 = 12       9 + 6 = 15        9 + 8 = 17        9 + 7 = 16         9 + 4 = 13

3 + 9 = 12       6 + 9 = 15        8 + 9 = 17        7 + 9 = 16         4 + 9 = 13

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 15

Hướng dẫn giải

Kết quả lần lượt là: 11, 17, 18, 16, 14

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

9 + 6 + 3 =          9 + 4 + 2 =

9 + 9 + 1 =           9 + 2 + 4 =

Hướng dẫn giải

9 + 6 + 3 = 18         9 + 4 + 2 = 15

9 + 9 + 1 = 19        9 + 2 + 4 = 15

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Trong vườn có 9 cây táo, mẹ trồng thêm 6 cây táo nữa. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây táo?

Tóm tắt:

Có: 9 cây táo

Thêm: 6 cây táo

Tất cả có: … cây táo?

Hướng dẫn giải

Trong vườn có tất cả:

9 + 6 = 15 (cây táo)

Đáp số: 15 cây táo.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn