Giải bài tập trang 13 SGK Toán 2: 26 + 4, 36 + 24

Giải bài tập trang 13 SGK Toán 2: 26 + 4, 36 + 24

138 18/08/2019

Hướng dẫn giải bài 26 + 4, 36 + 24 SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 13)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính:

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 13

Hướng dẫn giải

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 13

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Nhà bạn Mai nuôi 22 con gà, nhà bạn Lan nuôi 18 con gà. Hỏi hai nhà nuôi được tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt:

Nhà Mai có: 22 con gà

Nhà Lan có: 18 con gà

Tất cả có: …. con gà?

Hướng dẫn giải

Số gà cả hai nhà nuôi được là:

22 + 18 = 40 (con gà)

Đáp số: 40 con gà.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu:

19 + 1 = 20

Hướng dẫn giải

Có thể viết 5 phép cộng như sau:

18 + 2 = 20;

14 + 6 = 20;

17 + 3 = 20;

13 + 7 = 20;

16 + 4 = 20.

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn