Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trú

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trú

234 01/12/2019

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 1. Mục đích, yêu cầu

- Thực hiện được các thao tác cơ bản: khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL mới.

- Có các kĩ năng cơ bản về tạo cấu trúc bảng theo mẫu, chỉ định khóa chính.

- Biết chỉnh sửa cấu trúc bảng.

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 40 Tin học 12): Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS. Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Trả lời:

- Tạo CSDL với tên là QuanLi_HS:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

- Tạo bảng:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

- Nhấn chuột phải vào bảng chọn Design View sau đó nhập tên bảng là HOC_SINH:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

- Sau đó chọn kiểu dữ liệu như hình. Lưu ý phần mô tả là tùy chọn (có thể có hoặc không).

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

- Để hiện trung bình môn là chữ số thập phân ta chỉnh điều kiện ở dưới như sau:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

Câu 2: (sgk trang 41 Tin 12): Chỉ định khóa chính:

Chỉ định trường MaSo là khóa chính.

Trả lời:

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

Câu 4: (sgk trang 41 Tin 12): Chuyển trường DoanVien xuống dưới trường NgSinh về trên trường DiaChi.

Thêm các trường Lí, Hoa, Tin tương ứng với điểm trung bình các môn Vật Lý, Hóa Học, Tin Học.

Di chuyển để có thứ tự là: Toan, Li, Hoa, Van, Tin.

Lưu lại bảng và thoát khỏi Access.

Trả lời:

- Để di chuyển trường DoanVien xuống dưới trường NgSinh. Đầu tiên ta click vào trường DoanVien sau đó giữ chuột.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

Sau đó kéo xuống dưới trường NgSinh.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

- Thêm các trường Li, Hoa, Tin ta chỉ việc điền tiếp vào bảng trong Design View.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

- Làm tương tự như trường DoanVien để có các trường điểm có thứ tự là Toan, Li, Hoa, Van, Tin.

- Lưu lại và thoát khỏi Access.

Giải bài tập SGK Tin học 12: Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng

st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn