Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 10 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/3)

Đề ôn tập ở nhà lớp 3 số 10 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/3)

03/04/2020 Báo cáo

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Tiếng Việt

1. Đọc thầm và làm bài tập

Lừa và ngựa

Người nọ có một con lừa và một con ngựa. Một hôm, có việc đi xa, ông ta cưỡi ngựa, còn bao nhiêu đồ đạc thì chất lên lưng lừa. Dọc đường, lừa mang nặng, mệt quá, liền khẩn khoản xin với ngựa:

- Chị ngựa ơi! Chúng ta là bạn đường. Chị mang đỡ tôi với, dù chỉ chút ít thôi cũng được. Tôi kiệt sức rồi.

Ngựa đáp:

- Thôi, việc ai nấy lo. Tôi không giúp chị được đâu.

Lừa gắng quá, kiệt lực, ngã gục xuống chết bên vệ đường. Người chủ thấy vậy bèn chất tất cả đồ đạc từ lưng lừa sang lưng ngựa. Ngựa bấy giờ mới rên lên:

- Ôi, tôi mới dại dột làm sao! Tôi đã không muốn giúp lừa dù chỉ chút ít, nên bây giờ phải mang nặng gấp đôi.

Theo Lép Tôn-xtôi

Khoanh vào đáp án đúng

a) Lừa đề nghị với ngựa việc gì?

a, Nhờ ngựa mang hộ mình một ít.

b, Nhờ ngựa chở hàng còn mình chở người.

c, Nhờ ngựa dắt mình dậy.

d, Nhờ ngựa dắt mình qua chỗ lội.

b) Vì sao ngựa không giúp lừa?

a, Vì ông chủ không cho ngựa giúp lừa.

b, Vì ngựa không biết quan tâm đến bạn.

c, Vì ngựa dại dột.

d, Vì ngựa thấy lừa chưa mệt.

c) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

a, Giúp đỡ bạn là nhiệm vụ của người học sinh.

b, Chỉ giúp bạn khi nào cần thiết.

c, Bạn bè cần phải giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn.

2. Đọc khổ thơ sau và trả lời câu hỏi:

Chị ong nâu nâu đâu

Chị bay đi đâu đi đâu

Chú gà trống mới gáy

Ông mặt trời mới mọc

Mà trên những nụ hoa

Em đã thấy chị ong.

Trong bài thơ trên những sự vật nào được nhân hóa? Nhân hóa bằng cách nào?

3. Cho câu văn sau, tìm bộ phận câu và điền vào bảng:

Các bạn học sinh lớp 3A đang tập thể dục.

Ai?

làm gì?

 

 

4. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu văn sau:

a/ Một hôm đang chơi dọc bờ sông Kiến Vàng nhìn thấy Kiến Đen..

b/ Sáng chủ nhật bố cho em đi mua quần áo sách vở.

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 3 môn Toán

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Bài 1Trong các số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn nhất là:

a, 42 099

b, 43 000

c, 42 075

d, 42 090

Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

a. 4660

b. 4760

c. 4860

d. 4960

Bài 3. Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là:

a. 6cm2

b. 9cm

c. 9cm2

d. 12cm

Bài 4. Mua 2kg gạo hết 18 000 đồng. Vậy mua 5 kg gạo hết số tiền là:

a. 35 000 đồng

b. 40 000 đồng

c. 45 000 đồng

d. 50 000 đồng

Bài 5. Ngày 25 tháng 8 là ngày thứ 7. Ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là ngày thứ:

a. Thứ sáu

b. Thứ bảy

c. Chủ nhật

d. Thứ hai

Bài 6. Gía trị của số 5 trong số 65 478 là:

a. 50 000

b. 500

c. 5000

d. 50

Bài 7. 12m7dm =…….…. dm:

A. 1207dm

B. 127dm

C. 1270dm

D. 1027dm

PHẦN TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

4 754 + 3 680

5 840 – 795

2 936 x 3

6325: 5

3025 + 4127 

6002 – 4705

2409 x 4

2508: 6

2. Tính giá trị của biểu thức:

(1586 – 1382) x 3            2015 x 4 – 5008

6012 – (1015: 5)             368 + 655 x 3

3. Tìm x:

x : 8 = 372

2 860 : x = 5

4280 – x = 915

x + 812 = 1027

4Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 8 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng đó?

5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 12m, chiều dài hơn chiều rộng 9m. Tính chu vi của mảnh vườn đó ?

a, Một mảnh vườn hình vuông có cạnh là 28m. Tính chu vi mảnh vườn hình vuông đó?

b, Hai túi gạo nặng 92 kg. Hỏi 3 túi gạo như thế năng bao nhiêu kg?

8/ Một cửa hàng có 45 mét vải, người ta đã bán 1/9 số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?


st