40 danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng Anh

40 danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng Anh

202 07/09/2019

Danh từ là gì?

Danh từ trong tiếng Anh là từ dùng để chỉ người, vật, việc, địa điểm…

Phân loại danh từ

Danh từ có thể chia thành 4 loại như sau:

 • Danh từ chung.
 • Danh từ riêng.
 • Danh từ trừu tượng.
 • Danh từ tập thể.                

  Xác định danh từ đếm được và không đếm được (Countable nouns/ Uncountable nouns)

  Danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu cần được xác định chính xác là danh từ số ít hay số nhiều, đếm được hay không đếm được để chia thì cho phù hợp với động từ. Như một phần trọng tâm trong chuyên đề “danh từ”, chúng ta hãy cùng ghi nhớ những danh từ đặc biệt sau.

  Danh từ đếm được: Là danh từ có thể dùng được với số đếm, do đó nó có 2 hình thái số ít và số nhiều. Nó dùng được với a, an hay với the.

  Ví dụ: An apple (một quả táo); two apples (hai quả táo)

  Danh từ không đếm được: Không dùng được với số đếm, do đó nó không có hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với a, còn the chỉ trong một số trường hợp đặc biệt như: water (nước).

  Bạn không thể nói “one water”, “two waters” … (Một số vật chất không đếm được có thể được chứa trong các bình đựng, bao bì… đếm được như: one glass of water – một cốc nước).

  40 danh từ không bao giờ chia cho số nhiều

  Gồm:

   1. merchandise = goods: hàng hóa
   2. pollution : ô nhiễm
   3. stationery: văn phòng phẩm
   4. traffic: sự đi lại, giao thông
   5. luggage/baggage: hành lý
   6. advice: lời khuyên
   7. food: thức ăn
   8. meat: thịt
   9. water: nước
   10. soap: xà phòng
   11. air: không khí
   12. news: tin tức
   13. economics: kinh tế học
   14. physics: vật lý
   15. maths: toán
   16. knowledge: kiến thức
   17. clothing: quần áo
   18. employment: Công ăn việc làm
   19. equipment: trang thiết bị
   20. furniture: đồ đạc
   21. homework: bài về nhà
   22. information: thông tin
   23. money: tiền tệ (nhưng Dollar, Pound, VND thì đếm được nhé)
   24. machinery: máy móc
   25. advertising: quảng cáo
   26. evidence: bằng chứng, chứng cớ
   27. environment : môi trường
   28. Correspondence: thư tín
   29. politics: chính trị
   30. education: sự giáo dục
   31. justice: công lý
   32. violence: bạo lực
   33. wealth: sự giàu có
   34. truth: sự thực
   35. chemistry: hoá học
   36. history: lịch sử
   37. literature: văn học
   38. psychology: tâm lý học
   39. scenery: quang cảnh
   40. confidence: sự tự tin                                               st

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn