THÔNG BÁO NHẮC NHỞ

THÔNG BÁO NHẮC NHỞ

70 06/09/2020

Sau 1 tuần BTC tổ chức cuộc thi "Hành trình theo chân Bác" có nhiều sinh viên đăng kí thông tin không cung cấp thông tin đúng theo quy định của BTC nay BTC thông báo thí sinh đăng kí thông tin đúng theo hướng dẫn trên và chụp hình gửi minh chứng vào địa chỉ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBgeTp0SAQ6bXpDskstquEdVi76K6E3sSSUdegz0XTSR4sIg/viewform BTC xin trân trọng thông báo./.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn