DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TUẦN 2

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TUẦN 2

12/09/2020

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TUẦN 2

TỪ NGÀY 7 – 12/9/2020

CUỘC THI HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

NGÀY THI

SỐ PHÚT LÀM BÀI

SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG

GIẢI

1

1723403010314

KIM VĂN VÕ

D17KT06

12/09/2020

00:06:41

 

21/25

I

2

1823102050378

VIÊN NGỌC VŨ

D18QN04

11/09/2020

00:03:33

20/25

II

3

1723403010325

NGUYỄN HOÀI NHƯ Ý

D17KT06

10/09/2020

00:06:09

20/25

III

 

 

Ngày 12 tháng 9 năm 2020

BAN TỔ CHỨC