DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TUẦN 1

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TUẦN 1

120 29/08/2020

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CUỘC THI

HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC

TUẦN 1

 

TT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

LỚP

GIẢI

THỜI GIAN LÀM BÀI

SỐ ĐÁP ÁN ĐÚNG

NGÀY THI

1

1925201140070

Lê Quốc Cường

D19CD01

I

00:02:41

25/25

31/08/2020

2

1925106010099

Phạm Minh Thy

D19QC01

II

00:01:57

24/25

05/09/2020

3

1825106010123

Lê Thị Ánh Hằng

D18QC02

III

00:04:23

23/25

31/08/2020

 

Danh sách này gồm 03 sinh viên./.

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn