BÀI 9: NHẬT BẢN (TIẾT 2) - CÁC NGÀNH KINH TẾ.

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Hôn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngọc Tú

Ngọc Tú

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:38

Thư Thư

Thư Thư

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:33

Khải Trần

Khải Trần

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:23

 • 04

  GiveeMeAD

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:53

 • 05

  Nguyễn Của

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:02:23

 • 06

  Phạm Thị Hải Yến

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:02:46

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan