BÀI 9: NHẬT BẢN (TIẾT 2) - CÁC NGÀNH KINH TẾ.

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Hôn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thuan Nguyen

Thuan Nguyen

HẠNG

2

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:02:13

Trung Nguyenngoc

Trung Nguyenngoc

HẠNG

1

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:01:22

Trần Nam Anh

Trần Nam Anh

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:02:39

 • 04

  Lê Thư

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:03:22

 • 05

  Kiệt Phạm

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:06:51

 • 06

  Thùy Dung

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:07:38

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan