BÀI 9 : NHẬT BẢN (TIẾT 1) 2

10 câu 10 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Hoàng Hôn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ất Ơ

Ất Ơ

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:07

Hoàng Hôn

Hoàng Hôn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:46

Thư Thư

Thư Thư

HẠNG

3

Số điểm 80%

Thời gian làm 00:00:58

 • 04

  Dương Tuấn

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:06:02

 • 05

  Anh Doan

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:00:36

 • 06

  Triệu Sinh

  Số điểm: 70%

  Thời gian làm: 00:01:07

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Lê Thái Bảo

Hm nay hơi khó

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan