BÀI 9: NHẬT BẢN (TIẾT 1) 1

10 câu 10 phút

Trạng thái:


Bài tập trắc nghiệm gồm có 10 câu trong vòng 15 phút làm bài, mỗi thí sinh làm tối đa 3 lần.

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Hoàng Hôn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Diệu Duyên

Lê Diệu Duyên

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Diệu Duyên

Lê Diệu Duyên

HẠNG

1

Số điểm 100%

Lê Diệu Duyên

Lê Diệu Duyên

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Chu Pi Nguyen

  Số điểm: 100%

 • 05

  Quang Huy

  Số điểm: 100%

 • 06

  Thư Thư

  Số điểm: 100%

Bình luận - 1