SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 5 - 2019 CHI ĐOÀN DS43.4

30 câu 20 phút

Trạng thái:

Bài thi gồm 30 câu hỏi sẽ được trả lời trong 20 phút (chọn đáp án đúng nhất trong 4 phương án A, B, C, D)


THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Thị Trang

Dương Thị Trang

HẠNG

2

Số điểm 66.67%

Thời gian làm 00:17:58

Lê Văn Tốp

Lê Văn Tốp

HẠNG

1

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:02:05

San Hy

San Hy

HẠNG

3

Số điểm 63.33%

Thời gian làm 00:07:10

 • 04

  Trịnh Hạnh Khuê

  Số điểm: 60%

  Thời gian làm: 00:12:30

 • 05

  Trần Thị Thanh Viên

  Số điểm: 56.67%

  Thời gian làm: 00:18:54

 • 06

  Lý Mỹ Trâm

  Số điểm: 56.67%

  Thời gian làm: 00:19:23

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan