CHƯƠNG 6. TÌNH CẢM VÀ Ý CHÍ

31 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Thu Trang

Ngô Thu Trang

HẠNG

2

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:05:27

Lê Văn Tốp

Lê Văn Tốp

HẠNG

1

Số điểm 96.77%

Thời gian làm 00:03:45

Lê Tốp

Lê Tốp

HẠNG

3

Số điểm 87.10%

Thời gian làm 00:06:01

 • 04

  Sinh Tran

  Số điểm: 83.87%

  Thời gian làm: 00:05:49

 • 05

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 80.65%

  Thời gian làm: 00:03:05

 • 06

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 70.97%

  Thời gian làm: 00:05:59

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan