CHƯƠNG 5. HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC

104 câu 110 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

sáng

sáng

HẠNG

2

Số điểm 98.08%

Lê Văn Tốp

Lê Văn Tốp

HẠNG

1

Số điểm 99.04%

Ngô Thu Trang

Ngô Thu Trang

HẠNG

3

Số điểm 94.23%

 • 04

  sáng

  Số điểm: 91.35%

 • 05

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 86.54%

 • 06

  Thảo Vy

  Số điểm: 22.12%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan