CHƯƠNG 4. NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH

34 câu 35 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Tốp

Lê Tốp

HẠNG

2

Số điểm 97.50%

Thời gian làm 00:03:00

Lê Tốp

Lê Tốp

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:39

Ngô Thu Trang

Ngô Thu Trang

HẠNG

3

Số điểm 92.50%

Thời gian làm 00:04:29

 • 04

  Lê Tốp

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:09:35

 • 05

  Kiet Nguyen

  Số điểm: 52.94%

  Thời gian làm: 00:04:23

 • 06

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 42.50%

  Thời gian làm: 00:09:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan