CHƯƠNG 3. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, Ý THỨC

26 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Văn Tốp

Lê Văn Tốp

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:39

Lê Văn Tốp

Lê Văn Tốp

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:20

Ngô Thu Trang

Ngô Thu Trang

HẠNG

3

Số điểm 96.15%

Thời gian làm 00:02:16

 • 04

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 76.92%

  Thời gian làm: 00:05:19

 • 05

  Bích Thoa

  Số điểm: 57.69%

  Thời gian làm: 00:12:49

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan