CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ NGƯỜI

38 câu 38 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Tốp

Lê Tốp

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:06:43

Lê Tốp

Lê Tốp

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:04:33

Ngô Thu Trang

Ngô Thu Trang

HẠNG

3

Số điểm 97.37%

Thời gian làm 00:04:06

 • 04

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 92.11%

  Thời gian làm: 00:05:58

 • 05

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 76.32%

  Thời gian làm: 00:10:18

 • 06

  Thảo Vy

  Số điểm: 39.47%

  Thời gian làm: 00:00:49

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan