CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TỰ NHIÊN VÀ CƠ SỞ XÃ HỘI CỦA TÂM LÝ NGƯỜI

38 câu 38 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Văn Tốp

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

sáng

sáng

HẠNG

2

Số điểm 100%

sáng

sáng

HẠNG

1

Số điểm 100%

Ngô Thu Trang

Ngô Thu Trang

HẠNG

3

Số điểm 97.37%

 • 04

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 92.11%

 • 05

  Ngô Thu Trang

  Số điểm: 76.32%

 • 06

  Thảo Vy

  Số điểm: 39.47%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan