CUỘC THI VỀ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - LỚP DS43.4

15 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

PHẠM NGUYỄN KHÁNH TRÂN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Thị Mỹ Trinh

Võ Thị Mỹ Trinh

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

PHẠM NGUYỄN KHÁNH TRÂN

PHẠM NGUYỄN KHÁNH TRÂN

HẠNG

1

Số điểm 100%

 VI THI ANH LAN

VI THI ANH LAN

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

 • 04

  NGUYỄN THỊ THU UYÊN

  Số điểm: 86.67%

 • 05

  Thanh Anh

  Số điểm: 80%

 • 06

  Phạm Bùi Phương Uyên

  Số điểm: 80%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn