CUỘC THI VỀ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ - LỚP DS43.4

15 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

PHẠM NGUYỄN KHÁNH TRÂN - DS43. 4- 1853801012203

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Trinh

Võ Trinh

HẠNG

2

Số điểm 93.33%

Thời gian làm 00:03:42

PHẠM NGUYỄN KHÁNH TRÂN - DS43. 4- 1853801012203

PHẠM NGUYỄN KHÁNH TRÂN - DS43. 4- 1853801012203

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:55

 VI THI ANH LAN

VI THI ANH LAN

HẠNG

3

Số điểm 86.67%

Thời gian làm 00:09:09

 • 04

  NGUYỄN THỊ THU UYÊN

  Số điểm: 86.67%

  Thời gian làm: 00:11:25

 • 05

  Uyên Uyên

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:04:59

 • 06

  Hồ Thị Ngọc Trân

  Số điểm: 73.33%

  Thời gian làm: 00:05:57

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan