Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính” năm 2020

Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách thủ tục hành chính” năm 2020

132 25/05/2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Đoàn khối trong việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” do các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện gắn với việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Tây Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Tiên phong thực hiện nhiệm vụ được giao và tham gia cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nhà trên các lĩnh vực, xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại, tăng tính dân chủ, đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ tốt cho người dân; Tạo môi trường rèn luyện, nâng cao nhận thức và xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên của Đoàn khối tham gia; Nội dung, hình thức thực hiện rõ ràng và cụ thể.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian

- Thời gian phát đề: Từ 19/5/2020 (Thứ Ba)

- Thời gian mở đề thi chính thức: Từ 8h00 đến 23h00, ngày 26/5/2020 (Thứ Ba) trên website https://myaloha.vn/

- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến trao giải trong Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (Tháng 9/2020).

2. Đối tượng, số lượng

- Đối tượng: Đoàn viên, thanh niên của tất cả các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

- Số lượng: Mỗi Đoàn cơ sở tham gia ít nhất 05 bài dự thi; Mỗi chi đoàn cơ sở tham gia ít nhất 02 bài dự thi.

3. Nội dung

- Tuyên truyền các chính sách mới của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về cải cách hành chính: Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2020; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16/01/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền CCHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định 2132/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Cách thức sử dụng và đăng ký thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.tayninh.gov.vn/).

- Đề xuất các giải pháp, sáng kiến, hiến kế trong công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay, cụ thể: Cải tiến phương thức quản lý, lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thực hiện chế độ hội họp, nâng cao chất lượng các cuộc họp, Hội nghị. Đề xuất và đưa ra các giải pháp nhằm đơn giản hóa về các thủ tục hành chính còn chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với địa phương hoặc gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của các tổ chức và công dân.

4. Cách thức tham gia và hình thức đề thi

- Thực hiện bài thi cá nhân, thời gian làm bài tối đa 180 phút; Mỗi cá nhân được tham gia thi tối đa 2 lượt.

- Cấu trúc đề thi gồm hai phần (100 điểm): Câu hỏi trắc nghiệm (50 điểm) và câu hỏi tự luận (50 điểm).

- Xếp hạng lấy điểm chung cuộc từ cao đến thấp để trao giải thưởng. Nếu có từ 2 cá nhân có điểm tổng bằng nhau sẽ xét kết quả thời gian làm bài ngắn hơn.

5. Giải thưởng

Căn cứ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức trao trao giải đến các cá nhân (là đoàn viên, thanh niên trực thuộc Đoàn khối CQ&DN Tây Ninh) đạt thành tích cao nhất:

Cơ cấu giải thưởng

Khen thưởng

01 giải nhất

Giấy khen Đoàn khối + 700.000 đồng

01 giải nhì

Giấy khen Đoàn khối + 500.000 đồng

01 giải ba

Giấy khen Đoàn khối + 300.000 đồng

01 giải khuyến khích

Giấy khen Đoàn khối + 200.000 đồng

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Trang PM

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.