Trắc nghiệm

12 câu Không giới hạn

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đoàn - Hội Lịch sử

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Quốc Trung

Ngô Quốc Trung

HẠNG

2

Số điểm 0%

NGUYEN.THI.KIM.ANH_XNK23B3.1900867

NGUYEN.THI.KIM.ANH_XNK23B3.1900867

HẠNG

1

Số điểm 8.33%

Lê Thị Tố Trinh

Lê Thị Tố Trinh

HẠNG

3

Số điểm 0%

  • 04

    NGUYEN.THI.KIM.ANH_XNK23B3.1900867

    Số điểm: 0%

  • 05

    NGUYEN.THI.KIM.ANH_XNK23B3.1900867

    Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan