CUỘC THI LỊCH SỬ ONLINE - TIẾP BƯỚC CHA ANH - ĐỢT 1

15 câu 10 phút

Trạng thái:

Nhằm hưởng ứng phong trào Tháng Thanh niên và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức cuộc thi lịch sử onl với chủ đề: "TIẾP BƯỚC CHA ANH".


- Về thời gian: Cuộc thi được chia làm 2 buổi

+ Buổi 1: 17h30 - 18h30 ngày 26/3/2019

+ Buổi 2: 20h30 - 21h30 ngày 26/3/2019

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Đoàn Hội Lịch sử

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Ngọc Khánh

Nguyễn Ngọc Khánh

HẠNG

2

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:00:00

Nguyễn Ngọc Khánh

Nguyễn Ngọc Khánh

HẠNG

1

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:00:00

Lương Anh Vũ

Lương Anh Vũ

HẠNG

3

Số điểm 88%

Thời gian làm 00:00:00

 • 04

  Lương Anh Vũ

  Số điểm: 88%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 05

  Dương Minh Nhật

  Số điểm: 84%

  Thời gian làm: 00:00:00

 • 06

  Dương Minh Nhật

  Số điểm: 84%

  Thời gian làm: 00:00:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn
Lương Anh Vũ

Thanh Niên Làm Theo Lời Bác - Hoàng Hòa chứ không phải Hoàng Hà ad ạ.

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan