THCS Bình Thọ - Hội thi trực tuyến An toàn giao thông năm 2020

5 câu 2 phút

Trạng thái:

Xây dựng ý thức văn hóa khi tham gia giao thông là một nhiệm vụ mà trong đó rất cần sự chung tay của mỗi người dân, của mỗi cá nhân, của gia đình và xã hội. Bởi lẽ khi tham gia giao thông, việc chấp hành đúng Luật giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông sẽ là những hành động, mà thông qua đó, vừa kéo giảm tai nạn giao thông, đem lại hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà, vừa thể hiện ý thức của người dân sống trong đô thị đặc biệt  ở Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh - hiện đại - nghĩa tình. 

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Huỳnh Mẫn Sang

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đặng Thanh Thúy

Đặng Thanh Thúy

HẠNG

2

Số điểm 40%

Phước Nguyễn Quang

Phước Nguyễn Quang

HẠNG

1

Số điểm 60%

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

HẠNG

3

Số điểm 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan