THỂ LỆ

THỂ LỆ

30 13/05/2020

  •                                            THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN 
  • 1. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đoàn, hội viên; học sinh (từ THCS trở lên), sinh viên và nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn xã Tam Thái.

- Phạm vi cuộc thi

- Người dự thi hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn xã Tam Thái. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến trên trang: myaloha.vn

2. Nội dung, hình thức, thời gian, cơ cấu giải thưởng

- Nội dung thi: Nội dung thi thể hiện thông qua các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi soạn thảo xoay quanh nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Thái lần thứ XXII và cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thái giai đoạn 1975-2015.

- Hình thức thi: Thi trực tuyến. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính theo bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi chính thức trong phần thi trực tuyến là 11 câu (trong đó có 10 câu dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ).

          Chi tiết về cách thức tham gia dự thi được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau:

- Cuộc thi được tổ chức làm 03 đợt. Mỗi cá nhân được tham gia cả 03 đợt. Ở mỗi đợt thi, người dự thi phải tham gia trả lời hết: 11 câu hỏi (10 câu hỏi dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi phụ).

- Người dự thi phải đăng ký các thông tin của mình trước khi vào thi chính thức (Tên đăng nhập, Họ và tên, Điện thoại, Địa chỉ).

- Thời gian thi: Bắt đầu: Ngày 19/5/2020 đến hết ngày 28/6/2020

- Vòng thi đợt (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 02 tuần (01 đợt) với thời gian như sau:

+ Đợt 1: 19/5/2020 – 31/5/2020

+ Đợt 2: 01/6/2020 – 14/6/2020

+ Đợt 3: 15/6/2020 – 28/6/2020

* Lưu ý:

 - Thành viên Ban tổ chức không được tham gia cuộc thi.

 - Các cá nhân được tham gia dự thi cả 03 đợt, mỗi đợt tham gia 01 lần.

- Các cá nhân tham gia dự thi phải thực hiện đầy đủ các thủ tục thi theo hướng dẫn ở từng bước.

- Cơ cấu giải thưởng: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy khen và tiền thưởng các giải cá nhân trả lời đúng 11 câu hỏi của từng đợt dự thi, như sau:

+ 01 giải nhất, trị giá: 300.000đ.

+ 01 giải nhì, trị giá mỗi giải: 200.000đ.

+ 01 giải ba, trị giá mỗi giải: 100.000đ

                                                                                     BAN TỔ CHỨC

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

Tam Thai Thanhnien

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.