TÌM HIỂU VỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2020

TÌM HIỂU VỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2020

109 14/05/2020

1. Hình thức và thời gian thi

1.1. Hình thức thi

- Hội thi trực tuyến với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh sẽ trả lời bằng cách chọn một trong các đáp án A, B, C, D trong khoảng thời gian 20 phút. Sau khi hoàn thành bài thi, hệ thống sẽ ghi nhận số câu trả lời đúng và hiển thị kết quả thi là tỷ lệ số câu trả lời đúng trên tổng số 30 câu hỏi. Thí sinh có tối đa 03 lượt thi. Ban tổ chức sẽ ghi nhận kết quả thi cao nhất mà thí sinh đạt được. Trường hợp các thí sinh có kết quả thi bằng nhau, Ban tổ chức sẽ ưu tiên chọn thí sinh có thời gian hoàn thành phần thi ngắn nhất.

- Thí sinh tham gia Hội thi theo hướng dẫn như sau:

+ Bước 1: Thí sinh truy cập vào trang web https://myaloha.vn/, sau đó đăng nhập bằng tài khoản facebook hoặc gmail hoặc zalo.

+ Bước 2: Nhập thông tin gồm: Họ và tên, số điện thoại và chọn chi đoàn.

+ Bước 3: Vào trang chủ, truy cập vào banner của Hội thi trực tuyến “TÌM HIỂU VỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO NĂM 2020”.

+ Bước 4: Chọn “THAM GIA NGAY” và bắt đầu thi.

1.2. Thời gian thi

- Thời gian tham gia thi thử: Từ 07g00 ngày 18/5/2020 (Thứ hai) đến 20g00 ngày 19/5/2020 (Thứ ba).

- Thời gian tham gia thi chính thức: Từ 07g00 ngày 20/5/2020 (Thứ tư) đến 24g00 ngày 31/5/2020 (Chủ nhật).

2. Thành phần tham gia

100% cán bộ Đoàn, Đoàn viên, thanh niên Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao tham gia Hội thi.

3. Nội dung thi

- Tìm hiểu quá trình thành lập và phát triển, cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.

- Tìm hiểu về kiến thức nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Luật công nghệ cao.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

GIÁO VIÊN

NGUYỄN CÔNG LÂM

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.